Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Objednávky

Od verzie

Štart

Popis

Prenos objednávok z E-shopu do POHODY.

Pobrobný popis

V E-shope sa vytvorí objednávka (viď obr.85), ktorá sa následne prenesie do POHODY (viď obr.84).
Prenášajú sa fakturačné údaje, dodacia adresa, položky objednávky s väzbou na skladovú zásobu.

Videonávod

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 82) Prijaté objednávky sa zobrazujú v záložke „Fakturácia->Prijaté objednávky“ v POHODE.

  • (Obr.84) Objednávka v POHODE.

  • (Obr.85) Objednávka v E-shope.

  • (Obr.83) Objednávka zobrazujúca sa v zozname shopadminu.

  • Klientska časť POHODA Connector