Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Editácia objednávky v POHODE a jej aktualizácia v nákupnom centre E-shopu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Úprava prijatej objednávky v POHODE a následné prenesenie do E-shopu so zmenenými hodnotami.

Pobrobný popis

Prijatú objednávku z E-shopu v POHODE upravíme podľa potrieb (viď obr. 126). Následne pri prenose objednávky na stav vybavená sa objednávka aktualizuje aj v nákupnom centre E-shopu (viď obr.127). O stave vybavená/fakturovaná je zákazník informovaný notifikačným emailom.

Videonávod

Tip pre Vás

Pre potreby vypnutia posielania notifikačných emailov je možné nastaviť PohodaConnector tak aby sa pri zmene stavu objednávky neposielal email zákazníkovi.
Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Stav objednávok


 • (Obr. 126) Úprava prijatej objednávky v POHODE.

 • (Obr. 127) Upravená objednávka prenesená do E-shopu.

 • Klientska časť POHODA Connector

Odosielanie stavu objednávky z POHODY zákazníkovi emailom (Vybavená)

Od verzie

Štart

Popis

Zákazníkovi je zaslaný email pri zmene stavu prijatej objednávky v POHODE na stav „Vybavená“.

Pobrobný popis

Pri vybavení objednávky v POHODE napr. vystavením faktúry sa zmení stav prijatej objednávky na „Vybavené“ (viď obr.96). Automaticky sa odosiela email zákazníkovi o zmene stavu objednávky (viď obr. 98).

Videonávod

Tip pre Vás

Text notifikačného mailu je možné definovať cez shopadmin (viď obr.106).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Stavy objednávok“
Aktualizovať stav z POHODY [S1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Stav objednávok
Prijaté objednávky


 • (Obr. 96) Stav „Vybavené“ prijatej objednávky v POHODE.

 • (Obr. 98) Informačný email o vybavenej objednávke.

 • (Obr. 106) Nastavenie textu notifikačného emailu stavu vybavená/fakturovaná v shopadmine.

 • Serverová časť POHODA Connector feature (S1)

 • Klientska časť POHODA Connector

 • Klientska časť POHODA Connector

Posielanie informácie o storne objednávky z Pohody zákazníkovi emailom

Od verzie

Štart

Popis

Zákazníkovi je zaslaný email pri zmene stavu prijatej objednávky v POHODE na stav „Storno“.

Pobrobný popis

Pri stornovaní objednávky v POHODE (viď obr.97) sa zmení stav prijatej objednávky na „Storno“. Následne sa odosiela email zákazníkovi o storne objednávky (viď obr. 99).

Videonávod

Tip pre Vás

Text notifikačného mailu je možné definovať cez shopadmin (viď obr.107).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Stavy objednávok“
Aktualizovať stav z POHODY [S1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Stav objednávok
Prijaté objednávky


 • (Obr. 97) Stav „Storno“ prijatej objednávky v POHODE.

 • (Obr. 99) Informačný email o storno objednávke.

 • (Obr. 107) Nastavenie textu notifikačného emailu stavu storno v shopadmine.

 • Serverová časť POHODA Connector feature (S1)

 • Klientska časť POHODA Connector

 • Klientska časť POHODA Connector