Editácia objednávky v POHODE a jej aktualizácia v nákupnom centre E-shopu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Úprava prijatej objednávky v POHODE a následné prenesenie do E-shopu so zmenenými hodnotami.

Pobrobný popis

Prijatú objednávku z E-shopu v POHODE upravíme podľa potrieb (viď obr. 126). Následne pri prenose objednávky na stav vybavená sa objednávka aktualizuje aj v nákupnom centre E-shopu (viď obr.127). O stave vybavená/fakturovaná je zákazník informovaný notifikačným emailom.

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Stav objednávok


 • (Obr. 126) Úprava prijatej objednávky v POHODE.

 • (Obr. 127) Upravená objednávka prenesená do E-shopu.

 • Klientska časť POHODA Connector

Odosielanie stavu objednávky z POHODY zákazníkovi emailom (Vybavená)

Od verzie

Štart

Popis

Zákazníkovi je zaslaný email pri zmene stavu prijatej objednávky v POHODE na stav „Vybavená“.

Pobrobný popis

Pri vybavení objednávky v POHODE napr. vystavením faktúry sa zmení stav prijatej objednávky na „Vybavené“ (viď obr.96). Automaticky sa odosiela email zákazníkovi o zmene stavu objednávky (viď obr. 98).

Videonávod

Tip pre Vás

Text notifikačného mailu je možné definovať cez shopadmin (viď obr.106).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Stavy objednávok“
Aktualizovať stav z POHODY [S1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Stav objednávok
Prijaté objednávky


 • (Obr. 96) Stav „Vybavené“ prijatej objednávky v POHODE.

 • (Obr. 98) Informačný email o vybavenej objednávke.

 • (Obr. 106) Nastavenie textu notifikačného emailu stavu vybavená/fakturovaná v shopadmine.

 • Serverová časť POHODA Connector feature (S1)

 • Klientska časť POHODA Connector

 • Klientska časť POHODA Connector

Posielanie informácie o storne objednávky z Pohody zákazníkovi emailom

Od verzie

Štart

Popis

Zákazníkovi je zaslaný email pri zmene stavu prijatej objednávky v POHODE na stav „Storno“.

Pobrobný popis

Pri stornovaní objednávky v POHODE (viď obr.97) sa zmení stav prijatej objednávky na „Storno“. Následne sa odosiela email zákazníkovi o storne objednávky (viď obr. 99).

Videonávod

Tip pre Vás

Text notifikačného mailu je možné definovať cez shopadmin (viď obr.107).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Stavy objednávok“
Aktualizovať stav z POHODY [S1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Stav objednávok
Prijaté objednávky


 • (Obr. 97) Stav „Storno“ prijatej objednávky v POHODE.

 • (Obr. 99) Informačný email o storno objednávke.

 • (Obr. 107) Nastavenie textu notifikačného emailu stavu storno v shopadmine.

 • Serverová časť POHODA Connector feature (S1)

 • Klientska časť POHODA Connector

 • Klientska časť POHODA Connector