Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť definovať vlastné stavy objednávky v Pohode

Od verzie

Custom

Popis

Naviazanie stavov objednávky ktoré sú na e-shope na užívateľské zoznamy vytvorené v POHODE.

Pobrobný popis

Cez nastavenie-voliteľné parametre-užívateľské zoznamy v POHODE (viď obr.187) si vytvoríme zoznam stavov objednávok s rovnakým poradím ako je na e-shope (viď obr. 188). Prijatá objednávka z e-shopu má vyplnený voliteľný parameter podľa defaultného stavu nastaveného na e-shope (viď obr. 189). Pri zmene stavu v prijatej objednávke cez voliteľný parameter v POHODE a následné uloženie sa zmení stav aj v nákupnom centre na e-shope a zákazník dostáva email o zmene stavu objednávky (viď obr. 190).

Dôležité

Ak cez voliteľný parameter v POHODE nastavíme stav objednávky Storno alebo vybavená/fakturovaná tieto stavy sa berú ako konečné a nedajú sa už zmeniť.

Tip pre Vás

Pri aktualizovaní stavu objednávky je možnosť posielať aj poznámku k objednávke do nákupného centra.
Text notifikačného mailu je možné definovať cez shopadmin (viď obr.106).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať Do E-shopu“
Stav objednávok
Užívateľské zoznamy


  • (Obr. 187) Vytvorenie užívateľského zoznamu v POHODE.

  • (Obr. 188) Poradie stavu objednávok na e-shope sa musí zhodovať s poradím vytvoreným v POHODE.

  • (Obr. 189) Prijatá objednávka s voliteľným parametrom v POHODE.

  • (Obr. 190) E-mail ktorý informuje o zmene stavu objednávky.

  • (Obr. 191) Nastavenie vlastností voliteľného parametra a získanie kľúča cez pravé tlačítko v POHODE.

  • (Obr. 106) Nastavenie textu notifikačného emailu stavu vybavená/fakturovaná v shopadmine.

  • Klientska časť POHODA Connector