Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Hromadná úprava skladových kariet pre e-shop na záložke Internet v POHODE.

Od verzie

Štart

Popis

Hromadná úprava skladových kariet pre e-shop v Pohode v záložke Internet.

Pobrobný popis

Cez rýchlu klávesu F8, alebo ikonu na štandardnej lište si vytvoríme šablónu podľa ktorej chceme hromadne upravovať záznam (viď obr. 224). Označíme si skladové karty, ktoré chceme hromadne upraviť a cez menu „Záznam – Editácia – Upraviť záložku Internet (viď obr. 225) sa nám spustí sprievodca kde v prvom kroku vyberáme šablónu podľa ktorej bude vykonaná hromadná editácia (viď obr. 226). V druhom kroku vyberáme požadovaný typ editácie na jednotlivých parametroch (viac „Tip pre Vás“). Nakoniec sa zobrazí zhrnutie na koľkých záznamoch sa zmení obsah. Pre potvrdenie klikáme na „OK“, alebo to môžeme celé zrušiť tlačítkom „Storno“.

Dôležité

Dostupné od verzie POHODA JESEŇ 2017

Tip pre Vás

Typy editácie:
Nemeniť – Záznam sa nezmení
Pridať – Záznam sa pridá a zostáva aj pôvodný
Aktualizovať – Záznam zaktualizuje hodnoty (napr. pri
internetových parametroch)
Nahradiť – Záznam sa pridá a vymaže pôvodný.
Zmazať – Vymaže sa pôvodný záznam


  • (Obr.224) Vytvorená šablóna v POHODE.

  • ((Obr.225) Označenie skladových kariet a hromadná editácia cez Záznam – Editácia – Upraviť záložku Internet...

  • (Obr.226) V prvom kroku sa vyberá šablóna podľa ktorej bude vykonaná hromadná editácia.

  • (Obr.227) V druhom kroku vyberáme požadovaný typ editácie na jednotlivých parametroch.

  • (Obr.228) Nakoniec sa zobrazí zhrnutie na koľkých záznamoch sa zmení obsah.