Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Rýchle tlačidlá pre Expedíciu

Od verzie

Custom

Popis

Doplnenie tlačidiel pre expedíciu na panel nástrojov.

Pobrobný popis

V POHODE cez užívateľa , ktorý pracuje s objednávkami prejdeme do záložky „Fakturácia“ a „Prijaté objednávky“ a cez pravé tlačidlo na myške na prázdnej ploche vedľa menu vyberieme "Upraviť" (viď obr. 292). Tabuľku "Vlastné nastavenie" necháme otvorenú (viď obr.293). Následne prejdeme cez "Záznam" a "Externé nástroje" a presunieme tlačidlo „Hromadne vyfakturovať“ uchopením ľavým tlačidlom na myške na panel nástrojov (viď obr.294). To isté zopakujeme aj v agende „Vydané faktúry.“

Videonávod

Dôležité

Ak nie sú viditeľné „Externé nástroje“ cez menu „Záznam“ skontrolujte či máte dostatočné práva cez Nastavenie – Prístupové práva a na konkrétnom užívateľovi je potrebné skontrolovať „Súbor“ – „Ostatné“ – „Externé nástroje“
(viď obr. 296).


  • (Obr.292) Menu v POHODE vyvolané cez pravé tlačidlo na myške.

  • (Obr. 293) Menu „Vlastné nastavenie“ v POHODE.

  • (Obr. 294) Menu „Externé nástroje“ v POHODE.

  • (Obr. 296) Povolenie „Externých nástrojov“ cez prístupové práva v POHODE.