Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Variantné riešenie E-shopu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Ak je v e-shope potrebné zobraziť produkt prostredníctvom viacerých variant (napr. veľkosť oblečenia S,M,L...).

Pobrobný popis

K vytvorenej skladovej karte v POHODE, ktorú definujeme ako materská karta, ktorá slúži pre definovanie súvisiacich produktov (variant), táto karta nemá zásobu ani predajnú cenu (viď obr.61). Variantné skladové karty musia mať vypísaný „Obj.názov“ (viď obr.107), podľa ktorého si vyberáme variant na E-shope a k materskej karte ich priradíme cez záložku „Internet-Súvisiaci tovar“ v POHODE (viď obr.62) a tie sa priradia v E-shope ku produktu ako varianty (viď obr.63).

Videonávod

Tip pre Vás

Vhodný pre E-shop s oblečením.
Pri vytváraní materskej karty odporúčame definovať kód skladovej karty s prefixom „M“ napr. M1414 – Materská karta, 1414_S – variant1, 1414_M – variant2 atď.
Obrázky variantného produktu definujeme cez materskú kartu v POHODE. V prípade potreby definovať obrázok jedinečný pre variantu priraďuje sa tento obrázok priamo na skladovú kartu danej varianty.
Krátky a dlhý popis variantného produktu definujeme na materskej karte.
Prípadné súvisiace produkty/alternatívny tovar definujeme cez záložku „Alternatívny tovar“.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr. 61) Skladová karta v POHODE, ktorá je definovaná ako materská karta pre variantné riešenie.

  • (Obr. 62) Pridané varianty na materskú kartu v POHODE cez záložku „Súvisiaci tovar“ .

  • (Obr. 108) Variant musí mať v POHODE cez záložku „Obchodné údaje-Obj.názov“ .

  • (Obr. 63) Varianty zobrazené na skladovej karte v E-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector