Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizovať poradie variantov podľa množstva (podľa ceny)

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Varianty produktu zoraďovať v E-shope podľa stavu zásoby v POHODE.

Pobrobný popis

Variantné skladové karty vytvorené v POHODE sa zoradia podľa stavu skladovej zásoby (viď obr.64) na E-shope(viď obr.66).

Videonávod

Tip pre Vás

Funkcia zabezpečí, že produkty skladom sa budú zobrazovať pred produktom na objednávku(viď obr.91).
Toto nastavenie má význam ak zobrazujeme v E-shope aj produkty na objednávku.
V prípade ak majú varianty rôzne ceny zoradia sa od najnižšej po najvyššiu. Produkty na objednávku zaradí na posledné miesto.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladová zásoba
Skladové karty


  • (Obr. 64) Skladová zásoba v POHODE na skladových kartách v zozname.

  • (Obr. 66) Varianty zoradené podľa množstva zľava do prava od najmenšieho.

  • (Obr. 91) Variant produktu (na objednávku) sa dáva v zozname dostupných variant na posledné miesto.

  • Klientska časť POHODA Connector