Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

GDPR a PohodaConnector

GDPR a PohodaConnector
Komunikácia medzi POHODOU a e-shopom je zabezpečená šifrovane protokolom TLS 1.2

Dostupné od verzie PohodaConnector 2.09

V prípade záujmu o upgrade PohodaConnector na podporovanú verziu z hľadiska šifrovanej komunikácie TLS 1.2 nás kontaktujte.