Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

NEXTCOM a GDPR

NEXTCOM a GDPR
Všeobecné obchodné podmienky platné od 25. 5. 2018

Príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti NextCom s. r. o. Sprostredkovateľská zmluva

Vážený zákazník,

v súvislosti s nariadením GDPR, ktoré vstúpilo do platnosti 25. mája 2018, zverejňujeme dokumenty, ktoré majú dopad na ochranu osobných údajov. Jedným z nich sú aktualizované Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny nájdete predovšetkým v časti VII. Ochrana osobných údajov.
Všeobecné obchodné podmienky platné od 25. 5. 2018

S ohľadom na GDPR sme zároveň doplnili prílohu Všeobecných obchodných podmienok, a to Sprostredkovateľskú zmluvu.
Zmluva popisuje naše povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nám poskytujete.
Sprostredkovateľská zmluva