Prenos internetových kategórií z POHODY do e-shopu pre jazykovú verziu (Multi-shop)

Prenos internetových kategórií z POHODY do e-shopu pre jazykovú verziu (Multi-shop)
Nová funkcia [K7] v smere z e-shopu do POHODY.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop START Plus (na doobjednanie).

Prenos internetových kategórií do e-shopu pre potreby ďalšej jazykovej verzie e-shopu (Multi-shop).