Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Ukážky synchronizácie PohodaConnector & NextShop

 • Napojenie Pohody na internetový obchod PohodaConnector
  Napojenie Pohody na internetový obchod PohodaConnector
 • PohodaConnector (Admin a klient)
  PohodaConnector (Admin a klient)
 • Ukážky synchronizácie
  Ukážky synchronizácie
 • Internetové kategórie
  Internetové kategórie
 • Skladová karta (Obchodné údaje)
  Skladová karta (Obchodné údaje)
 • Skladová karta (Internet / obrázky)
  Skladová karta (Internet / obrázky)
 • Skladová karta (Internet / všeobecný popis)
  Skladová karta (Internet / všeobecný popis)
 • Skladová karta (Internet / kategórie)
  Skladová karta (Internet / kategórie)
 • Skladová karta (Internet / vlastnosti)
  Skladová karta (Internet / vlastnosti)
 • Skladová karta (Internet / vlastnosti)
  Skladová karta (Internet / vlastnosti)
 • Skladová karta (Doplnkové údaje / výrobca)
  Skladová karta (Doplnkové údaje / výrobca)
 • Variantné riešenie (Materská karta)
  Variantné riešenie (Materská karta)
 • Variantné riešenie (Variantné karty)
  Variantné riešenie (Variantné karty)
 • Variatné riešenie (Súvisiaci tovar)
  Variatné riešenie (Súvisiaci tovar)
 • Súvisiaci tovar (Príslušenstvo)
  Súvisiaci tovar (Príslušenstvo)
 • Internetové parametre / filtre (Číslo, zoznam, text)
  Internetové parametre / filtre (Číslo, zoznam, text)
 • Sladová zásoba (B2C)
  Sladová zásoba (B2C)
 • Objednávky (Prenos údajov)
  Objednávky (Prenos údajov)
 • Objednávky (Stav zásoby)
  Objednávky (Stav zásoby)
 • Objednávky (Stav objednávky fakturovaná / vybavená)
  Objednávky (Stav objednávky fakturovaná / vybavená)
 • Objednávky (Stav objednávky Storno dodavateľ)
  Objednávky (Stav objednávky Storno dodavateľ)
 • Objednávky (Stavy cez voliteľné parametre (Pohoda E1)
  Objednávky (Stavy cez voliteľné parametre (Pohoda E1)
 • Ukážky synchronizácie B2B
  Ukážky synchronizácie B2B
 • Adresár (B2B)
  Adresár (B2B)
 • Adresár (Individuálne ceny / cenové skupiny)
  Adresár (Individuálne ceny / cenové skupiny)
 • Adresár (Skupiny / newsletter)
  Adresár (Skupiny / newsletter)
 • Možnosti synchronizácie
  Možnosti synchronizácie