Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Zaradenie zákazníka do skupiny B2B v POHODE - registrácia B2B konta cez E-shop

Od verzie

Custom

Popis

Definovanie zákazníkov B2B pomocou skupiny v POHODE.

Pobrobný popis

Zákazníkovi je potrebné priradiť skupinu cez adresár v POHODE kde názov skupiny je „B2B“ a popis je „eshop B2B“. Zákazníka definujeme priradením vytvorenej skupiny. Pri registrácií cez žiadosť do B2B na E-shope sa zákazník prenáša do POHODY v závislosti od nastavení v shop admine (viď obr.152) do skupiny B2B.

Videonávod

Tip pre Vás

Alternatívou pre definovanie B2B zákazníka v POHODE sú kľúče.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Adresár


  • (Obr. 150) B2B zákazníci v POHODE definovaný cez Skupiny.

  • (Obr. 148) Veľkoobchodný zákazníci v E-shope.

  • (Obr. 152) Nastavenie veľkoobchodu na E-shope.

  • (Obr. 153) Žiadosť o registráciu do B2B cez E-shop.

  • Klientska časť POHODA Connector