Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Definovanie kľúču cez adresár v POHODE, pre rozosielanie prístupu do E-shopu

Od verzie

Custom

Popis

Definovanie zákazníkov B2B pomocou kľúča.

Pobrobný popis

Zákazníkovi je potrebné priradiť kľúč cez adresár v POHODE, kde názov kľúča je napr. „B2B“ s popisom napr. „eshop B2B“. Zákazníka definujeme priradením vytvoreného kľúča.

Tip pre Vás

Alternatívou pre definovanie B2B zákazníka v POHODE sú skupiny zákazníkov.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Adresár


  • (Obr. 149) B2B zákazníci definovaný pomocou kľúča v POHODE.

  • (Obr. 148) Veľkoobchodný zákazníci v E-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector