Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Expedícia | Slovak Parcel Service | SPS | UPS

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Odosielanie údajov o balíkoch a tlačenie štítkov pre spoločnost Slovak Parcel Service.

Pobrobný popis

V prijatej objednávke ktorá bola vytvorená ručne v POHODE alebo sa naimportuje cez e-shop je potrebné aby bol vyplnení "Dopravca" (viď obr.1). Cez agendu vydané faktúry v POHODE sa vystaví faktúra z tejto objednávky (viď obr.2). Balík odosielame na adresu, ktorá je uvedená v záložke "dodacia adresa" (viď obr.3). Cez Záznam - Externé nástroje si vyberieme "Poslat balik" (viď obr.4). Spustí sa externá aplikácia PohodaConnector | Expedícia kde môžeme upraviť údaje o príjemcovi (viď obr.5) a kliknutím na tlačítko "Odoslať" sa odošlú údaje prepravcovi | Slovak Parcel Service (viď obr.6). Po úspešnom odoslaní sa vytlačia štítky vo formáte PDF (viď obr.7). Je možné nastaviť klasickú alebo ZEBRA štítkovú tlačiareň. Do voliteľného parametra k vydanej faktúre v POHODE sa doplnia údaje o balíkoch (viď obr.8). Do užívateľskej agendy "Expedícia" v POHODE sa zapíše informácia o odoslanom balíku (viď obr.9) kde v záložke "Položky dokladu" je vidieť jednotlivé balíky (viď obr.10).

Dôležité

Je možné aj hromadné odosielanie údajov pre faktúry ktoré sme si vyfiltrovali v POHODE (viď obr.11). Cez Záznam - Externé nástroje si vyberieme "Poslat baliky hromadne" (viď obr.12). Spustí sa externá aplikácia PohodaConnector | Expedícia a vyzve nás na odoslanie údajov hromadne (viď obr.13). Nakonci sa zobrazí výsledok hromadného zobrazenia (viď obr.14). Ak pri odosielaní zasielok nastane nejaká chyba proces sa zastaví. Po odoslaní zásielok si možeme hromadne vytlačiť všetky štítky (viď obr.15). Do užívateľskej agendy "Expedícia" v POHODE sa zapíše informácia o odoslanom balíku (viď obr.9) kde v záložke "Položky dokladu" je vidieť jednotlivé balíky (viď obr.10).

Tip pre Vás

Pre potreby prevzatia/odoslania balíkov je možné si vytlačiť preberací protokol (viď obr. 16 a 17).


 • (Obr.1) Vyplnená kuriérska spoločnosť cez pole "Dopravca" v POHODE.

 • (Obr.2) Vydaná faktúra z prijatej objednávky.

 • (Obr.3) Záložka dodacej adresy vo vydanej faktúre v POHODE

 • (Obr.4) Spustenie externej aplikácie Pohoda Connector | Expedícia

 • (Obr.5) Údaje o príjemcovi v Pohoda Connector | Expedicií

 • (Obr.6) Tlačítko (Odoslať) v aplikácií Pohoda Connector | Expedícia

 • (Obr.7) Štítok ktorým sa označuje balík pre prepravcu | Slovak Parcel Service

 • (Obr.8) Údaje o balíku vo voliteľnom parametri

 • (Obr.9) Užívateľská agenda (Expedícia) len POHODA E1

 • (Obr.10) Záložka (Položky dokladu) v Užívateľskej agende Expedícia

 • (Obr.11) Vyfiltrované faktúry v POHODE

 • ((Obr.12) Spustenie externej aplikácie pre hromadné poslanie

 • (Obr.13) Potvrdenie odoslania

 • (Obr.14) Výsledok hromadného odosielania

 • (Obr.15) Hromadné vytlačenie štítkov

 • (Obr.16) Možnosť vytlačenia preberacieho protokolu

 • (Obr.17) Vytlačený preberací protokol