Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť preniesť odberné miesto pri objednávke z E-shopu do POHODY.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prijatej objednávke z e-shopu sa vyplnené odberné miesto prenáša do voliteľného parametra v sekcií v POHODE alebo do dodacej adresy do políčka oddelenie.

Pobrobný popis

Vytvorenej objednávke na e-shope, ktorá má vyplnené miesto doručenia (viď obr.277) sa po prenesení do POHODY vypĺňa číslo odberného miesta do voliteľného parametra (viď obr.278) alebo do dodacej adresy do políčka oddelenie (viď. obr. 309).

Dôležité

Túto funkciu je možné nastaviť len pre POHODU E1.

Tip pre Vás

Odporúčame pre tento typ dopravy nadefinovať v POHODE nového dopravcu (viď obr. 278).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 277) Objednávka na e-shope, ktorá má vyplnené odberné miesto.

  • (Obr. 278) Vyplnené odberné miesto cez voliteľný parameter a naviazaná Doprava v POHODE v prijatej objednávke.

  • (Obr. 309) Vyplnené odberné miesto do oddelenia

  • Klientska časť POHODA Connector