Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Produktové (skladové) karty

Od verzie

Štart

Popis

Prenos skladových kariet z POHODY do E-shopu.

Pobrobný popis

Skladová karta vytvorená v POHODE (viď obr.15) sa zobrazuje v E-shope (viď obr.16).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať produkty[P1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


 • (Obr.14) Založenie skladovej karty v POHODE

 • (Obr.15) Skladová karta v POHODE

 • (Obr. 52) Skladová karta na E-shope

 • Serverová časť POHODA Connector feature (P1)

 • Klientska časť POHODA Connector

Zaradenie skladovej karty do internetovej kategórie

Od verzie

Štart

Popis

Zaradenie skladovej karty v POHODE (cez internetové kategórie POHODY) do kategórií v E-shope.

Pobrobný popis

Zaradenie skladovej karty do kategórie cez záložku „Internet“ v POHODE (viď obr.11), ktoré sa prenáša do E-shopu (viď obr.27).
Popis tvorby internetových kategórií

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať produkty[P1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


 • (Obr.11) Zaradenie produktu do kategórie v POHODE.

 • (Obr.27) Zaradenie skladovej karty do kategórie v E-shope.

 • Serverová časť POHODA Connector feature (P1)

 • Klientska časť POHODA Connector

Aktualizácia kódu produktu (jednoznačný údaj pre synchronizáciu)

Od verzie

Štart

Popis

Kód produktu je jednoznačný údaj pre synchronizáciu produktov s E-shopom.

Pobrobný popis

Kód produktu ako jednoznačný identifikátor v POHODE (viď obr.17) a v E-shope (viď obr.18).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať produkty[P1]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


 • (Obr.17) Kód produktu na skladovej karte v POHODE

 • (Obr.18) Kód produktu na skladovej karte v E-shope

 • Serverová časť POHODA Connector feature (P1)

 • Klientska časť POHODA Connector