Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Objednávkou sa objednané množstvo odpočíta zo skladu

Od verzie

Štart

Popis

Disponibilné množstvo na sklade v E-shope sa znižuje na základe objednaného množstva v objednávke.

Pobrobný popis

V E-shope sa vytvorí objednávka na základe ktorej sa objednané množstvo prenesie do POHODY a tento údaj sa zobrazuje na skladovej karte v záložke „Obchodné údaje-Objednávky“(viď obr.80). Toto množstvo je odpočítané od disponibilného množstva na E-shope (viď obr.81).

Videonávod

Tip pre Vás

Ak prijatú objednávku v POHODE nie je možné vybaviť využite storno objednávky v POHODE. Pri storne objednávky sa objednané množstvo vráti ako disponibilné množstvo pre E-shop. Viac informácií.
Možnosť posielať informáciu o storne objednávky z Pohody zákazníkovi emailom.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Odpočítať objednané množstvá [P20]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladová zásoba
Prijaté objednávky


  • (Obr.80) Skladová zásoba a zásoba krytá v objednávkach zobrazená v POHODE.

  • (Obr.81) Disponibilné množstvo pre E-shop ako rozdiel medzi skladovou zásobou a objednaným množstvom.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P20)

  • Klientska časť POHODA Connector

  • Klientska časť POHODA Connector