Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vygenerovanie vlastného CUSTOM stavu produktu pre eshop z Pohody.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Na základe preddefinovanej vlastnosti produktu v POHODE sa založí a prenesie vlastný stav produktu na e-shop.

Pobrobný popis

V POHODE zaškrtávame skladovej karte vybranú vlastnosť (viď obr.255) na základe ktorej sa prenesie vlastný stav na e-shop (viď obr. 256). Takto definované produkty na e-shope môžu mať svoje označenie formou štítku, cez shopadmin ich môžete zoskupiť a linkovať z produktového menu (landing page), majú svoju vlastnú vstupnú url, titulku, H1 nadpis a popis.

Dôležité

Na začiatku je dôležité si definovať názov vlastného CUSTOM stavu a priradiť mu natívnu vlastnosť v POHODE na ktorú sa bude naväzovať.

Tip pre Vás

V prípade ak potrebujete pracovať s väčším počtom stavov ako je 6, odporúčame na to použiť agendu „Cenové akcie“ v Pohode a aktivovať samostatný modul v PohodaConnnectore pre synchronizáciu Cenových akcií. Výhodou agendy cenové akcie je aj možnosť nastavenie akciovej ceny (zľava voči základnej predajnej cene produktu ako aj jej expirácie v definovanom čase. Viac informácií >>

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karte


  • (Obr. 255) Definovanie vlastností na skladových kartách v POHODE.

  • (Obr. 256) Vlastný stav na e-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector