Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

SEO Titulka a SEO nadpis produktu cez internetový parameter

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

SEO Title produktu sa definuje z internetového parametra v POHODE a prenáša sa do a zároveň sa dopĺňa do názvu produktu (H1) spolu s názvom skladovej karty na E-shop.

Pobrobný popis

V POHODE si založíme internetový parameter napr. s názvom SEO a typom Text. Priradíme ho ku skladovej karte a do hodnoty zadáme názov (viď obr.112), ktorý chceme aby sa spolu s názvom produktu vypĺňal do SEO title (viď obr. 113 a 114).

Videonávod

Tip pre Vás

Odporúčame ako optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), hlavne pre E-shop kde v názve skladovej karty chýba kľúčové slovo (viď obr.114).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty
Internetové parametre


  • (Obr. 112) Internetový parameter SEO priradený ku skladovej karte v POHODE.

  • (Obr. 113) SEO title zobrazujúca sa v shopadmine.

  • (Obr. 114) SEO title na E-shope sa zobrazuje ukázaním na zložku v prehliadači.

  • Klientska časť POHODA Connector

SEO URL produktu cez internetový parameter v POHODE

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

SEO URL produktu sa definuje z internetového parametra v POHODE a prenáša sa do URL spolu s názvom skladovej karty na E-shop.

Pobrobný popis

V POHODE si založíme internetový parameter napr. s názvom „SEO URL“ a typom Text. Priradíme ho ku skladovej karte a do hodnoty zadáme text (viď obr. 199), ktorý chceme aby tvoril URL spolu s názvom (viď obr.200). Do URL produktu sa vyplní hodnota internetového parametra a názov skladovej karty (viď obr. 201).

Tip pre Vás

Odporúčame ako optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), hlavne pre e-shop kde chýbajú kľúčové slová v názve skladových kariet.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty
Internetové parametre


  • (Obr. 199) Internetový parameter SEO URL priradený ku skladovej karte v POHODE.

  • (Obr. 200) SEO URL zobrazujúca sa v shopadmine.

  • (Obr. 201) SEO URL na e-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector