Definovanie vlastností v POHODE, ktoré uprednostňujú produkty v kategórii na e-shope.

Definovanie vlastností v POHODE, ktoré uprednostňujú produkty v kategórii na e-shope.
Nová funkcia [P51]  v smere z POHODY do e-shopu.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop CUSTOM.

Na základe definovanej vlastnosti produktu v POHODE sa na e-shope tieto produkty zoskupujú nad zoznamom produktov.