Bezplatný WORKSHOP 19.10.2023 vo Zvolene.
Rezervujte si svoje miesto pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť definovať vlastné stavy objednávky v Pohode

Možnosť definovať vlastné stavy objednávky v Pohode
Nová funkcia [S6, S7, U1, U2] v smere z e-shopu do POHODY a späť.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop CUSTOM.

Naviazanie stavov objednávky ktoré sú na e-shope na užívateľské zoznamy vytvorené v POHODE.