Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť naviazať prijatú objednávku na stredisko v POHODE.

Možnosť naviazať prijatú objednávku na stredisko v POHODE.
Nová funkcia [O20]  v smere z e-shopu do POHODY.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop START PLUS.

Prijatej objednávke z e-shopu sa vypĺňa pole stredisko v POHODE.