Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť preniesť odberné miesto pri objednávke z E-shopu do POHODY.

Možnosť preniesť odberné miesto pri objednávke z E-shopu do POHODY.
Nová funkcia [O26-O22]  v smere z e-shopu do POHODY.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop START Plus (na doobjednanie).

Prijatej objednávke z e-shopu sa vyplnené odberné miesto prenáša do voliteľného parametra v sekcií v POHODE.