Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Scenár: Objednávku za B2B zákazníka môže robiť obchodník cez e-shop.

Scenár: Objednávku za B2B zákazníka môže robiť obchodník cez e-shop.
Nová funkcia [A17]  v smere z e-shopu do POHODY.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop CUSTOM [B2B].

Obchodník vidí svojich pridelených zákazníkov v shopadmine a môže za nich vytvoriť objednávku. Väzba zákazník / obchodník sa vytvára cez pole stredisko v Pohode. V prijatej objednávke je väzba na stredisko / obchodníka.