Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Viac B2B prístupov do e-shopu pre jednu firmu prostredníctvom agendy kontakty.

Viac B2B prístupov do e-shopu pre jednu firmu prostredníctvom agendy kontakty.
Nová funkcia [A23]  v smere z POHODY do e-shopu.

Dostupné od verzie e-shopu NextShop CUSTOM [B2B].

Cez agendu adresár v POHODE v kontaktoch môžeme priradiť ďalší B2B prístup do e-shopu k existujúcej firme v adresári POHODY. Vytvorený B2B prístup dedí pridelené zľavy a dodaciu adresu z firmy pod ktorou je kontakt vytvorený.