Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

FAQPrevádzka PohodaConnector

 • Spúšta sa Pohoda Connector automaticky pri zapnuti PC | alebo reštarte?
  V prípade ak je Pohoda Connector nainštalovaný na pracovnej stanici je možné povoliť automatické spustenie po štarte tak ako pri inom bežnom programe. V prípade ak je Pohoda Connector nainštalovaný na serveri. Toto nastavenie si vyžaduje admin operáciu a preto je potrebné kontaktovať našu podporu.
 • Ako často Pohoda Connector synchronizuje data?
  Automatickú aktualizáciu a frekvenciu si dokážete nastaviť v aplikácií Pohoda Connector. Pri nastavení intervalu je potrebné brať ohľad na počet dát, ktoré má Pohoda Connector prenášať. V prípade potreby je možné použiť tlačítko aktualizovať teraz.
 • Ako dlho trvá synchronizácia data?
  Nakoľko synchronizácia prebieha inkrementálne (prenášajú sa len zmenené údaje) prenos medzi e-shopom aj Pohodou a opačné je časovo veľmi efektívny.
 • Stále sa krúti aktualizácia Pohoda Connectora čo treba robiť?
  V prípade ak sa prenáša veľká údajová zmena v smere z POHODY do e-shopu (napr. precenenie všetkých skladových kariet) môže aktualizácia trvať aj niekoľko minút.
 • Môžme ukončiť kedykoľvek Pohoda Connector?
  Áno možete, ale v prípade prebiehajúcej synchronizácie to môže spôsobiť prerušenie synchronizácie a aktualizácia sa po znovu otvorení Pohoda Connectoru začne odznova.