Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Realizované projekty

Prehľad našich referencií je zoradený v kategóriách podľa oblasti zamerania jednotlivých projektov.

 • parkettstore.sk

  parkettstore.sk

  Prepojenie POHODY s internetovým obchodom NextShop pomocou softvéru e-shop Pohoda Connector od spoločnosti NextCom s.r.o.

  1. Potreby zákazníka

  Spoločnosť PARKETT STORE s.r.o. sa zaoberá predajom laminátových podláh, parkiet a príslušenstva. Pre podporu veľkoobchodného predaja potrebovala vytvoriť riešenie internetového obchodu, do ktorého budú mať prístup len autorizovaní patneri. Aby personál nebol zaťažený vytváraním a aktualizáciou produktových kariet, predajných cien, skladových zásob a sťahovaním objednávok, vznikla potreba synchronizovať e-shop a pravidelne ho aktualizovať automaticky z POHODY SQL.

  2.  Implementácia riešenia

  U zákazníka bol implementovaný softvér e-shop Pohoda Connector, ktorý beží na platforme Windows 7/8/10/ Server 2008/2012 – je spustený na serveri, kde sa nachádza SQL databáza POHODY. Tento softvér zabezpečuje pravidelnú komunikáciu medzi POHODOU a internetovým obchodom pomocou XML a HTTP. Popis jednotlivých modulov je detailnejšie popísaný v nasledujúcich bodoch.

  3.  Import B2B zákazníkov do e-shopu

  Všetci zákazníci v adresári POHODY sú zaradení do preddefinovanej skupiny (e-shop) a s vyplnenou e-mailovou adresou sú automaticky prenášaní do adresára internetového obchodu. Pri prvom prenesení do obchodu je zákazníkovi automaticky poslaný e-mail s prístupovým menom a heslom. Spolu s fakturačnými údajmi a dodacou adresou sa do e-shopu prenášajú aj príslušné predajné ceny, cenové skupiny a individuálne ceny tak, ako ich ma zákazník nastavené v Pohode. Následne, ak zákazník vytvorí objednávku, je prenesená do POHODY a spárovaná so zákazníkom v adresári. Tovar je objednaný (rezervovaný) pre zákazníka a na e-shope je skladová zásoba ponížená o objednané množsvo.

  4.  Import skladových kariet a ich pravidelná aktualizácia

  Napĺňanie skladových kariet v internetovom obchode prebieha plne automaticky zo zásob v POHODE. Do exportu sa posielajú len karty s príznakom „Internet“. Prenášajú sa názvy, ceny, objednávacie kódy, popisy, obrázky, merné jednotky a internetové parametre. Aktualizácia prebieha v pravidelných intervaloch a do exportu sa posielajú len zmenené karty (inkrementálna synchronizácia).

  5. Import kategórií

  Import kategórií do obchodu tiež prebieha automaticky. Štruktúra a názvy kategórií zostávajú zachované tak, ako boli vyplnené v POHODE.

  6. Import prijatých objednávok do POHODY

  Sťahovanie objednávok prebieha periodicky - v tomto prípade každých 15 minút. Skladová zásoba pre e-shop je ponížená o objednané množstvo. Po naimportovaní do POHODY môže obsluha rovno vystaviť faktúru (výdajku) z prijatej objednávky. Objednávky z e-shopu majú svoju číselnú radu, takže ich je možné ľahko odfiltrovať.

  7. SEO optimalizácia pre vyhľadávače

  Nakoľko klient mal záujem aj o služby z oblasti SEO, optimalizovali sme proces tvorby klúčových SEO HTML meta tagov a ich obsah priamo z prostredia ES Pohoda. Výsledkom sú dobré pozície na dôležité vyľadávacie frázy (SERP).

  Záver

  Zákazník dostal plne automatizované riešenie, ktoré ho odbremenilo od plnenia internetového obchodu. Ostáva mu len v POHODE plniť skladové karty a vybavovať objednávky, ktoré zákazníci môžu posielať 24 hodín denne, 365 dní v roku.

  Prejsť na web

Viac ako 100 e-shopov s prepojením na ES POHODA. Naše skúsenosti, Váš Lepší biznis online.