Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Veľkoobchod (B2B) - Pohoda Connector

Veľkoobchod - B2B - PohodaConnector [V25]

Vytvorenie B2B zákazníka s prístupom do e-shopu v POHODE, synchronizácia predajných, individuálnych cien a cenových skupín.

[A1] Prenos zákazníkov vytvorených v POHODE ako B2B do E-shopu.
[A3] Posielanie emailu zákazníkovi s prístupom na prihlásenie sa ako B2B.
[A6, A7] Prenos zákazníka B2B aj s potrebnými informáciami z POHODY do E-shopu.
[A12] Vytváranie skupiny zákazníkov pre rozposielanie newsletteru.
[A11] Nastavenie predajných cien (zliav) pre B2B zákazníkov.
[A16] Nastavenie individuálnych cien produktov pre B2B zákazníkov.
[A20] Definovanie zákazníkov B2B pomocou skupiny v POHODE.
[P24] Nastavenie cenovej skupiny pre individuálne zľavy B2B zákazníka.

Veľkoobchod | B2B | Scenár obchodník | e-shop Pohoda Connector [V27]

Obchodník vidí svojich pridelených zákazníkov v shopadmine a môže za nich vytvoriť objednávku. Väzba zákazník / obchodník sa vytvára cez pole stredisko v Pohode. V prijatej objednávke je väzba na stredisko / obchodníka.

[A17] Aktualizovať obchodníka podľa strediska (aj v objednávkach).
[O19] Vkladať pôvodnú cenu a dopočítavať percentuálnu zľavu.