Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Produktové (skladové) karty - Pohoda Connector

Produktové (skladové) karty - PohodaConnector

Prenos a zaradenie produktovej (skladovej) karty

[P1] Prenos skladových kariet z POHODY do E-shopu.
[P1] Zaradenie skladovej karty v POHODE (cez internetové kategórie POHODY) do kategórií v E-shope.
[P1] Kód produktu je jednoznačný údaj pre synchronizáciu produktov s E-shopom.
[P2] Prenáša sa názov skladovej karty.
[P11] Zobrazenie informácie výrobca/značka pri produkte v E-shope.
[P33] Prenos základnej predajnej ceny z POHODY do E-shopu.
[P37] Produktu v POHODE sa prenáša na E-shop aj nákupná cena.
[P49] Len označené skladové karty s príznakom „Internet“ v POHODE sa zobrazujú v E-shope.
[P53] Vytváranie produktov na E-shope zo skladových kariet v POHODE.
[P3] Prenos krátkeho popisu produktu do E-shopu.
[P4] Prenos dlhého popisu produktu do E-shopu.
[P5] Priradenie atribútu(vlastnosti) k produktu.
[P6] Zobrazuje sa hlavný obrázok pre produkt.
[P6] Zobrazuje sa fotogaléria produktu v E-shope.
[P7] Možnosť definovať prílohy na stiahnutie k produktu.
[P52] Aktualizácia produktov, ktoré sú už vytvorené a naimportované na E-shop z POHODY.
[P9] Synchronizácia EAN/Čiarového kódu ako jeden z doplňujúcich údajov identifikácií produktu.
[P10] Informácia o hmotnosti produktu sa prenáša z POHODY do E-shopu.
[P25] Prenos mernej jednotky z POHODY do E-shopu.
[P30] Zákaz objednávať produkty v E-shope pomocou definovanej vlastnosti skladovej karty v POHODE.
[P41] Uprednostňovanie produktov v kategórií E-shopu cez vlastnosť skladovej karty „Odporúčame“ v POHODE.
[P12] Možnosť definovať súvisiaci tovar pre produkt v E-shope.
[P13] Možnosť definovať súvisiaci tovar pre produkt v E-shope z alternatívneho tovaru v POHODE.
[P14] Možnosť definovať príslušenstvo pre produkt v E-shope.
[P15] Možnosť definovať príslušenstvo pre produkt v E-shope.
[P40] Produkty ktoré nemajú skladovú zásobu v POHODE sa nezobrazujú na E-shope.
[P50] Produkt ktorý je v E-shope a nemá vytvorenú skladovú kartu v POHODE sa zmaže.
[P34] Nastavenie inej predajnej ceny pre E-shop.
[P36] Nastavenie starej (škrtanej) ceny pre E-shop.

Produktove (skladove) karty - PohodaConnector [V16]

Definovanie inej predajnej ceny pre e-shop.
Pri akciových produktoch sa môže stará cena prenášať z inej predajnej ceny.


[P34] Nastavenie inej predajnej ceny pre E-shop.
[P36] Nastavenie starej (škrtanej) ceny pre E-shop.