Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vytvoriť a prepojiť e-shop s PohodouNextShop & PohodaConnector FIX150

  • Verzia e-shopu vhodná pre tých, čo majú menej produktov, pripadne chcú vytvorit samostantný e-shop len pre vybranú skupinu produktov.
  • Členenie internetových kategórii e-shopu a synchronizácia skladových kariet priamo z pohody.
  • Pravidelná synchronizácia skladových zásob v Pohode s e-shopom.
  • Objednavky z e-shopu sa synchronizuju s Pohodou a pravidelne sa importuju do Pohody s väzbou na skladovú zásobu.
  • Administrácia e-shopu priamo z prostredia ekonomického softvéru Pohoda.
  • Balík Fix 150 je obmedzený na prenos max. 150 skladových kariet z Pohody do e-shopu.

Vytvoriť a prepojiť e-shop s Pohodou Mám záujem o predbežnú ponuku.

Pohoda Connector - rozsah synchronizácie Nextshop a ES Pohoda

Do Pohody Do Eshopu Fix 150 B2C | B2B Custom
Internetové kategórie
K1 Prenos internetových kategórií i video
K6 Možnosť nastaviť si koreňovú kategóriu v POHODE pre zobrazenie v E-shope i video
K1 Prenáša sa stav kategórie (Zobrazovať / Nezobrazovať) i video
K1 Prenáša sa poradie kategórie do E-shopu i video
K2 Mazanie kategorií E-shopu ktoré nie sú v POHODE i video
K5 Vypĺňať / nevypĺňať SEO description z popisu kategórie i video
K3 Viacnásobné kategórie - zaradenie produktu do viacerých kategórií v E-shope i video
K1 Prenáša sa obrázok pre kategóriu i video
K7, K8 Prenos internetových kategórií z POHODY do e-shopu pre jazykovú verziu (Multi-shop) i new
Produktové (skladové) karty
P1 Prenos produktov do skladových kariet i video
P1 Aktualizácia kódu produktu (jednoznačný údaj pre synchronízáciu) i video
P53 Pridávania nových produktov i video
P52 Aktualizácia už naimportovaných produktov i video
P2 Výber poľa z POHODY pre aktualizáciu názvu v e-shope i video
P50 Odstránenie produktov v E-shope ktoré nie sú v POHODE * i
P3 Aktualizácia krátky popis (Záložka Internet/obecný popis na skladovej karte) i video
P4 Aktualizácia dlhý popis (Záložka Internet/obecný popis na skladovej karte) i video
P1 Zaradenie skladovej karty do internetovej kategórie i video
P5 Aktualizácia atribútov produktu Akcia, Novinka, Výpredaj i video
P49 Zobrazovať len internetové produkty (označenie Internet na skladovej karte) i video
P6 Aktualizácia obrázku produktu (hlavný obrázok) i video
P6 Aktualizácia ďalších obrázkov produktu (fotogaléria) i video
P25 Aktualizácia mernej jednotky i video
P33 Aktualizácia ceny (predajná cena) i video
P38 Predajné ceny sú s DPH i
P30 Definovanie atribútu v POHODE v ktorej nie je povolené objednávať v E-shope i video
P10 Aktualizácia hmotnosti (zobrazenie v parametri produktu) i video
P9 Aktualizácia EAN i video
P7 Aktualizácia súvisiacich súborov k produktu (prílohy na stiahnutie) i video
P12 Aktualizovať súvisiace produkty v E-shope zo suvisiacich v POHODE * i video
P13 Aktualizovať súvisiace produkty v E-shope z alternatívnych v POHODE * i video
P15 Aktualizovať príslušenstvo produktov v E-shope zo súvisiacich v POHODE * i video
P14 Aktualizovať príslušenstvo produktov v E-shope zo alternatívnych v POHODE * i video
P11 Aktualizácia výrobcu (záložka Doplnkové údaje na skladovej karte) i video
P40 Možnosť skrývať skladové karty (produkty) na E-shope, ktoré nie sú skladom i video
P37 Aktualizácia nákupných cien i video
P41 Produkty s vlastnosťou odporúčame dávať ako prvé v kategórií E-shopu i video
P57 Skladová dostupnosť uprednostňuje produkty v kategórií na e-shope. i
P22, P23, CU01 Možnosť zobrazenia individuálnej dodacej doby produktu v E-shope i new
P34 Možnosť definovať inú predajnú cenu pre E-shop i video
P36 Možnosť definovať starú cenu z predajnej ceny i video
P42, P59, P64 SEO URL, Title a h1 produktu cez internetový parameter i video
P51 Definovanie vlastnosti, ktorá uprednostňuje produkty v kategórii na e-shope. i new
CU04 Prenos skladovej karty s typom (Súprava, Komplet, Výrobok) i
P60, P61 Prenos obrázka zo súvisiaceho súboru v POHODE do záložky k detailu produktu na e-shope. i
P62, P63 Prenos youtube videa zo súvisiaceho odkazu v POHODE do záložky k detailu produktu na e-shope. i
P66, P67 Aktuálna skladová dostupnosť tovaru do potvrdenia objednávky i new
P69 Aktualizácia názvu a popisov pre jazykovú verziu (Multi-shop) i new
P29 Nahradenie defaultných vlastností produktu na iné vlastné i
P68 Možnosť skrývať nákupný košík skladovým kartám (produktom) na E-shope, ktoré nie sú na sklade. i new
P25, P26, P28 Možnosť objednať produkt v E-shope v násobkoch množstva podľa MJ2 v POHODE i new
P68-2 Definovanie kategórií Heureky cez voliteľný parameter v POHODE. i new
P68-3 Prenos voliteľného parametra do polí v E-shope i new
P47 Voliteľné parametre do rozširujúcich vlastností o produkte v obchode i
P26 Aktualizovať štat. MJ z MJ2
P27 Aktualizovať štat. MJ z MJ3
P16 Neaktualizovať zaradenie do kategórie
P17 Nepridávať produkty bez kategórie
P19 Rezervované množstvo sa odpočítava
P43 Aktualizácia PLU (alternatívny jednoznačný údaj pre synchronizáciu)
OBR6 Možnosť odstraňovať diakritiku z názvov obrázkov
P44 Aktualizácia EAN (alternatívny jednoznačný údaj pre synchronizáciu)
P46, P48 Definovanie poradia produktov v kategórií cez volitelný parameter v POHODE
P45 Nerátať zľavu (v doplnkoch objednávky) v nákupnom procese z akciových produktov. new
Skladová zásoba
P21 Prenos skladovej zásoby i video
P21 Zobrazovanie dostupnosti skladu na E-shope (na sklade/na objednávku) i video
P20 Objednávkou sa objednané množstvo odpočíta zo skladu i video
Z5 Sčítavať zásobu z viacerých skladov i video
Z8 Predaj produktu skončil na základe vlastnosti “Dopredaj” a jeho skladovej dostupnosti i new
Z6 Skladová zásoba do rozmerov i
CU02 Zobrazenie stavu zásob na viacerých skladoch cez doplnkové údaje o produkte.
Prenos Objednávok
PH01 Objednávky i video
O8 Možnosť definovať si vlastný prefix číslovania objednávok z E-shopu i video
S1,S2 Prenos dodaného množstva do objednávky
A2 Prenos objednávky a údajov o zákazníkovi do POHODY i video
P20 Objednávkou sa objednané množstvo odpočíta zo skladu i video
DE01 Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do záložky Poznámka i video
O15 Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do textu objednávky i video
FU01 Možnosť naviazať formy úhrady E-shopu na formy úhrady v POHODE i
FU02 Možnosť naviazať dopravu z E-shopu na dopravcov v POHODE i new video
O20 Možnosť naviazať prijatú objednávku na stredisko v POHODE i
S1, S2, S3, S4 Editácia objednávky v POHODE a jej aktualizácia v nákupnom centre E-shopu i video
O12 Možnosť naviazať platobné brány v E-shope na formy úhrady v POHODE i
O26, O22 Možnosť preniesť odberné miesto pri objednávke z E-shopu do POHODY. i new
O27, O28, S8, S15 Prenos príznaku o zaplatenej objednávke cez platobnú bránu i new
O30 Možnosť zakázať import položiek do prijatej objednávky v POHODE podľa kódu produktu na e-shope i new
O33,O36 Vykrývať skladovú zásobu z viacerých skladov, podla definovanej priority skladov i new
O4 Objednávkou sa objednané množstvo rezervuje pre zákazníka i
O39 Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do voliteľného parametra. i new
O16 Možnosť prenášať Zákaznikove označenie objednávky (pole Doklad v Pohode)
O11 Možnosť definovať si predvolený sklad (pomocou ID)
O13 Založenie neexistujúcej skladovej karty pred importom objednávky
O10 Možnosť definovať si predvolený sklad (pomocou názvu)
O18, S5 Možnosť prijímať a vybavovať objednávky v inej mene (napr. CZK) i
O17 Prenos autorizačného čísla Trustpay do volitelného parametra v POHODE
O17 TrustPay autorizacne cislo dat do vol. Parametra
O19 Vkladať pôvodnú cenu a dopočítavať precentuálnu zľavu
O14 Aktualizovať skladovú kartu
O45 Automatické generovanie Zálohových faktúr z prijatých objednávok i new
O46 Možnosť vložiť názov kupónu do voliteľného parametra i new
O49 Možnosť preniesť ID objednávky z E-shopu do poľa doklad v POHODE. i new
Stavy objednávky
S1 Odosielanie stavu objednávky z POHODY zákazníkovi emailom (Vybavená) i video
S1 Posielanie informácie o storne objednávky z Pohody zákazníkovi emailom i video
S6, S7 Možnosť definovať vlastné stavy objednávky v Pohode i
Internetové parametre
I8 Aktualizácia starej ceny cez internetový parameter. i video
I9 Zadávanie starej ceny v internetovom parametry bez DPH i video
I1, I3, P8 Internetové parametre - definnovanie ďalších vlastností produktu v E-shope i video
I2 Aktualizujú sa aj staré parametre i video
I5 Názov parametra sa prenáša z popisu parametra i video
I4 Zmazávajú sa parametre ktoré nie sú v POHODE i video
I7 Možnosť ťahať cenu pre E-shop z internetového parametra i video
I1, I3, P8 Filtrovanie produktov v E-shope cez internetové parametre typu zoznam i video
Agenda cenové akcie
CU05 Agenda cenové akcie v POHODE a jej prenos do e-shopu i video
CU05-B2B Agenda cenové akcie v POHODE a jej prenos do e-shopu pre B2B i B2B
Variantné riešenie E-shopu
Z1, P18 Variantné riešenie E-shopu (cez tzv. Materskú kartu) i video
Z2 Aktualizovať poradie variantov podľa množstva (podľa ceny) i video
Z4 Zrátať zásobu variantov do produktu i video
Faktúry
FA01 Prenos vydaných faktúr i
FA02 Možnosť zobraziť odkaz na stiahnutie faktúry v PDF i
FA03 Zasielanie PDF faktúr na email i new
B2B model (Veľkoobchod) B2B
A1 Adresár zákazníkov - B2B model (Veľkoobchod) i video B2B
A2 Prenos dodacej adresy (príp. viac dodacích adries) i B2B
A3 Posielanie emailu s prístupom B2B zákazníka i video B2B
A18 Vlastný text emailu pri posielaní prístupu pre B2B i B2B
A6, A7 Prenos informácií o zákazníkovi potrebných pre vytvorenie konta na eshope i video B2B
A21 Definovanie klúču cez adresár v POHODE, pre rozosielanie prístupu do E-shopu i B2B
A20 Zaradenie zákazníka do skupiny B2B v POHODE - registrácia B2B konta cez E-shop i video B2B
A12, A14 Definovanie skupiny B2B zákazníkov v E-shope pre rozposielanie newsletterov i B2B
A11 Definovanie predajných cien z POHODY pre B2B zákazníka i video B2B
A16 Definovanie individuálnych cien pre B2B zákazníka i video B2B
A16, P24 Definovanie cenových skupín pre B2B zákazníka i video B2B
A17, O19 Scenár: Objednávku za B2B zákazníka môže robiť obchodník cez e-shop. i video B2B
A26 Povolenie nákupu bez DPH | EU Selling without VAT i B2B
A23 Viac B2B prístupov do e-shopu pre jednu firmu prostredníctvom agendy kontakty. i B2B
A32 Aktivovanie/Deaktivovanie prístupu B2B zákazníka i B2B
A19, O7 Možnosť prenášať všetkých zákazníkov (nielen B2B) i B2B
A13 Skupiny podľa formy úhrady i B2B
Uživateľské zoznamy
U1 Aktualizovať uživateľské zoznamy i
U2 Načítavať hodnoty voliteľných parametrov z uživ. Zoznamov (pri type zoznam)
Custom funkcie na synchronizáciu v smere z e-shopu do Pohody
G3 Možnosti nastavenia v smere E-shopu do POHODY
G8 Možnosť nadefinovať si sklad do ktorého sa ma skladová karta preniesť
G2 Založiť skladovú kartu v POHODE z E-shopu (ak neexistuje)
G1 Založiť skladovú kartu v POHODE z E-shopu (ak neexistuje) NEVARIANTNÚ
G6 Založenie skladovej karty z E-shopu do POHODY
G4 Prenáša sa do POHODY - Obrázok, fotogaléria
G7 Prenášanie cien bez DPH
G5 Aktualizácia kategórie produktu z E-shopu do POHODY *
G6 Internetové parametre (len z hodnotou typu text a číslo)
G9 Vytvorenú kartu automaticky zaradiť do cenovej skupiny
G10 Generovanie už existujúcich kariet s možnosťou voľby dní
G11 Zaúčtovanie výnosy

Nextshop - funkcie internetového obchodu

Fix 150 B2C | B2B Custom
Grafické riešenie e-shopu
GP-01 Implementácia do ponuknutej existujúcej šablóny s možnosťou prispôsobenia farebnosti podla loga
GP-01K Jednoduché úpravy existujúcej šablóny
GP-03 Grafický návh a jeho implementácia na mieru z existujúcej šablóny iného CUSTOM projektu
GP-05 Implementácia dodaného grafického návrhu e-shopu z PSD alebo HTML formátu
Redakčný systém
1-1N Vytváranie ľubovoľného množstva podstránok i
1-9N Banner na úvodnej stránke eshopu i
1-2N Textový editor - vkladanie text, obrázky, flash, odkazy, súbory na stiahnutie, video z youtube i
1-5N Dotazník i
1-3N Textový editor - zaheslovaný obsah, obrázky, odkazy, súbory na stiahnutie i
1-4N Fotogaléria i
1-6N Články i
1-10N Vyskladanie informačnej stránky z viacerých modulov i
Katalóg produktov
2-1N Vytváranie neobmedzeného množstva kategórii i
2-2N Počet produktov v e-shop i
2-3N Priradenie produktov do viacerých kategórií i
2-10N Jednoduchá vlastná administrácia aj v mobile i
2-12N Rýchla úprava ceny, kategórie, skladového množstva produktu i
2-6N Zoradenie poradia produktov podľa názvu alebo ceny, prepínač ceny s DPH, bez DPH
2-7N Drag 'n Drop zmena poradia produktov a kategórií i
2-9N Textový editor nad a pod kategóriou produktov
Navigácia
3-1N Vyhľadávač
3-2N Našepkávač + oprava preklepov vo vyhľadávaní produktov v eshope - nastavenie v admine
3-3N Navigácia podľa kategórií
3-4N Názvy kategórií s obrázkovými ikonami
3-5N Cenový teplomer
3-6N Filter pre zobrazenie produktov podľa parametrov produktu i
E-shop objednávanie
4-1N 4 kroky nákupného procesu i
4-2N Nákupný proces v zmysle zákona 102/2014 i
4-21N Nákupný proces v zmysle GDPR i
4-22N Zaokrúhľovanie centových hotovostných platieb podľa novely Zákona 18/1996 Z.z. i
4-3N Vlastné texty a názvy tlačidiel v nákupnom procese
4-5N Informačné okno po vložení tovaru do košíka
4-6N Nákup s registráciou aj bez registrácie
4-7N Pri registrácií návštevníka automaticky odoslaný potvrdzujúci mail
4-8N Nákupné centrum zákazníka (vlastné údaje, objednávky)
4-9N Viacero dodacích adries (uložených v nákupnom centre)
4-10N Automatické zaslanie hesla mailom po vyžiadaní (zabudnuté heslo)
4-11N Doplnky objednávky - Administrácia dopravy a špedície (poštovné, osobný odber, dobierka)
4-12N Previazané spôsoby platby s dopravou i
4-15N Automatický mail zákazníkovi pri zmene stavu objednávky (vybavená, stornovaná)
4-16N Vlastný HTML text poslaný pri zmene stavu objednávky
4-23N Notifikácia zákazníkovi o stave objednávky formou SMS i
4-24N Vlastný tvar číslovania objednávok i
Detail produktu
5-1N Foto produktu, názov,obj čislo, krátky popis, cena, nákupný košík i
5-2N Zvýraznenie produktov - A,N,V i
5-3N Posledné zobrazené produkty
5-4N Fotogaléria produktu i
5-5N Pridávanie príloh k produktu i
5-27N Skladové množstvá
5-21N Označenie produktu - predaj skončil i
5-22N Otázka k produktu i
5-6N Automatický prepočet ceny produktu na mernú jednotku
5-9N Rozšírené vlastnosti produktu - (potrebné aj pre filtráciu produktov v zozname produktov) i
5-10N YouTube (multimédia) vkladanie videa do detailu produktu z youTube i
5-11N Varianty produktu i
5-23N Tabuľky k produktu i
5-24N Doplnkové textové editory v záložkách pri detaile produktu i
5-20N Darčeky k produktom pri nákupe určitého množstva i new
5-25N Hodnotenie produktu z "Overené zákazníkmi Heureka"
5-26N Hodnotenie / recenzie produktu zákazníkmi ktorí tovar nakúpili i
5-16N Zvýraznenie produktov – najpredávanejšie i
5-17N Strážny pes i
5-18N Porovnanie produktov
Marketing, bezpečnosť a GDPR
9-1N Technická podpora SAEC certifikácie
9-2N Optimalizácia pre prehliadače - IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox, Chrome, Opera, Safari
9-31N Šifrovaný prenos dát - zabezpečený protokol HTTPS s SSL certifikátom Let's Encrypt i
9-32N Kryptované heslá eshopu pre zvýšenú bezpečnosť
9-33N Vlastné aj automatizované nastavenie SEO popisov pre produkt aj kategóriu i
9-4N SEO friendly URL i
9-5N Vlastný text H1 rôzny od názvu kategórie i
9-7N Generovanie site mapy .xml pre stránky aj obrázky eshopu i
9-34N Pre zvýšenie rýchlosti eshopu - generovanie obrázkov produktov vo formáte .webp
9-8N Drobčeková navigácia i
9-9N Štandardná stránka 404 i
9-12N Zakázanie indexácie kategórie/produktu pre robotov (noindex,nofollow) i
9-11N Napojenie na sociálne siete – tlačidlo Share
9-36N Možnosť vložiť widget i
9-37N Open Graph pre produkty a kategórie - nástroj pre optimálne zdieľanie i
9-38N Napojenie na porovnávače cez XML: Heureka, Najnakup, Pricemania i
9-39N Prepojenie na Facebook a Google nákupy cez XML feedy pre dynamickú reklamu
9-40N Cookies lišta podľa zákona 452/2021 Z.z. i
9-13N Jednoduché štatistiky objednávok a obratu
9-41N Vloženie vlastných meracích kódov administrátorom - Google Analytics Ecommerce UA aj GA4, Pixel, Google Tag Manager i
9-15N Databáza zaregistrovaných firiem a klientov, zákazníci i
9-16N Export e-mailových adries zákazníkov so súhlasom pre zasielanie info mailov i
9-42N Nastavenie grafických šablón mailov v newslettri cez dynamický editor i
9-22N Newsletter - rozposielanie registrovaným zákazníkom so súhlasom odoberania i
9-43N Vlastné stavy produktov - odlišné ako Akcia, Novinka, Výpredaj a Top ponuka i
9-44N Zaokrúhľovanie ceny objednávky na dobročinné účely i
9-45N Info lišta nad celým eshopom. i
9-46N Vlastné texty na štítkoch pri produktoch i
9-21N Banerové pozície na všetkých podstránkach i
9-24N Bodový systém i
9-19N Zaradenie zákazníkov do vytvorenej skupiny podľa zakúpeného produktu i
9-20N Vyskakovacie POP-UP okno - baner i
9-23N Kupóny i
9-47N Darčeky pri kúpe väčšieho množstva kusov jedného produkt i
Administrátorská časť
13-1N Responzívne správanie sa admin sekcie pre mobilné zariadenia i
13-2N Definovanie rôznych práv administrátorov i
Online platby kartou
14-1N Card Pay i
14-2N GP webpay SLSP i
14-3N GP webpay ČSOB i
14-4N VÚB eCARD i
14-5N PAYPAL i
Platby cez internet banking
15-1N Tatra Pay i
15-2N Sporopay i
Platobné brány a iné platobné metódy
13-12N Platba cez QR kód i
13-11N GoPay i
6-1N Trust Pay i
6-2N Besteron i
Splátkové systémy
7-1N Cetelem i
7-2N Quatro i
7-3N Home Credit i
Špeciálne funkcie
9-27N Google Analytics/Google Search Console - základné nastavenie GA4 + ecommerce (elektronický obchod)
9-29N Overené zákazníkmi - online aktualizovaná časť s recenziami z Heuréky i
9-31N Google prekladač a prepínač jazykových mutácií.
9-32N Sieť predajní na mape
11-4N Grafika stránky 404 na mieru i
9-36N Špeciálne zobrazenie variánt v detaile produktu - napr. zobrazenie produktu v rôznych hmotnostných baleniach i
9-37N Vodoznak v obrázkoch
9-25N Upselling – motivácia k nákupu
Rozšírenie verzie Eshopu pre veľkoobchod - B2B
16-1N Dokumenty - možnosť vkladania konkrétnej skupine zákazníkkov do nákupného centra i
16-5N Vytvorenie cenovej ponuky v užívateľskom konte i
16-2N Vlastné označenie objednávky - zákazník si určí svoje číslo objednávky v nákupnom procese, pre B2B i
16-3N Rozšírené grafické zobrazenie bežných cien a veľkoobchodných cien i
16-4N Vlastné poštovné pre veľkoobchod i

Vytvoriť a prepojiť e-shop s Pohodou Mám záujem o predbežnú ponuku.

Vytvoriť a prepojiť e-shop s Pohodou Mám záujem o predbežnú ponuku.

Dopyt na e-shop s prepojením na Pohodu

verify

* Tento údaj je povinný

Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované produkty a služby.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v sekcii: Ochrana osobných údajov