NextShop & PohodaConnector START

  • E-shop vhodný pre tých, čo chcú rýchlo a jednoducho začať predávať na internete a používajú alebo chcú začať s ES Pohoda.
  • Členenie internetových kategórii e-shopu a synchronizácia skladových kariet priamo z pohody.
  • Pravidelná synchronizácia skladových zásob v Pohode s e-shopom.
  • Objednavky z e-shopu sa synchronizuju s Pohodou a pravidelne sa importuju do Pohody s väzbou na skladovú zásobu.
  • Administrácia e-shopu priamo z prostredia ekonomického softvéru Pohoda.
  • Balík START je vhodný pre nevariantné riešenie e-shopu.

Pohoda Connector - rozsah synchronizácie Nextshop a ES Pohoda

Do Pohody Do Eshopu Start Start plus Custom
Internetové kategórie
K1 Prenos internetových kategórií i video
K6 Možnosť nastaviť si koreňovú kategóriu v POHODE pre zobrazenie v E-shope i video
K1 Prenáša sa stav kategórie (Zobrazovať / Nezobrazovať) i video
K1 Prenáša sa poradie kategórie do E-shopu i video
K2 Mazanie kategorií E-shopu ktoré nie sú v POHODE i video
K5 Vypĺňať / nevypĺňať SEO description z popisu kategórie i video
K3 Viacnásobné kategórie - zaradenie produktu do viacerých kategórií v E-shope i video
K1 Prenáša sa obrázok pre kategóriu i video
Produktové (skladové) karty
P1 Prenos produktov do skladových kariet i video
P1 Aktualizácia kódu produktu (jednoznačný údaj pre synchronízáciu) i video
P53 Pridávania nových produktov i video
P52 Aktualizácia už naimportovaných produktov i video
P2 Výber poľa z POHODY pre aktualizáciu názvu v e-shope i video
P50 Odstránenie produktov v E-shope ktoré nie sú v POHODE * i
P3 Aktualizácia krátky popis (Záložka Internet/obecný popis na skladovej karte) i video
P4 Aktualizácia dlhý popis (Záložka Internet/obecný popis na skladovej karte) i video
P1 Zaradenie skladovej karty do internetovej kategórie i video
P5 Aktualizácia atribútov produktu Akcia, Novinka, Výpredaj i video
P49 Zobrazovať len internetové produkty (označenie Internet na skladovej karte) i video
P6 Aktualizácia obrázku produktu (hlavný obrázok) i video
P6 Aktualizácia ďalších obrázkov produktu (fotogaléria) i video
P25 Aktualizácia mernej jednotky i video
P33 Aktualizácia ceny (predajná cena) i video
P38 Predajné ceny sú s DPH i
P30 Definovanie atribútu v POHODE v ktorej nie je povolené objednávať v E-shope i video
P10 Aktualizácia hmotnosti (zobrazenie v parametri produktu) i video
P9 Aktualizácia EAN i video
P7 Aktualizácia súvisiacich súborov k produktu (prílohy na stiahnutie) i video
P12 Aktualizovať súvisiace produkty v E-shope zo suvisiacich v POHODE * i video
P13 Aktualizovať súvisiace produkty v E-shope z alternatívnych v POHODE * i video
P15 Aktualizovať príslušenstvo produktov v E-shope zo súvisiacich v POHODE * i video
P14 Aktualizovať príslušenstvo produktov v E-shope zo alternatívnych v POHODE * i video
P11 Aktualizácia výrobcu (záložka Doplnkové údaje na skladovej karte) i video
P40 Možnosť skrývať skladové karty (produkty) na E-shope, ktoré nie sú skladom i video
P37 Aktualizácia nákupných cien i video
P41 Produkty s vlastnosťou odporúčame dávať ako prvé v kategórií E-shopu i video
P57 Skladová dostupnosť uprednostňuje produkty v kategórií na e-shope. i new
P34 Možnosť definovať inú predajnú cenu pre E-shop i video
P36 Možnosť definovať starú cenu z predajnej ceny i video
P42 SEO Title produktu cez internetový parameter i video
P59 SEO URL produktu cez internetový parameter v POHODE i new video
P51 Definovanie vlastnosti, ktorá uprednostňuje produkty v kategórii na e-shope. i new
CU04 Prenos skladovej karty s typom (Súprava, Komplet, Výrobok) i new
P60, P61 Prenos obrázka zo súvisiaceho súboru v POHODE do záložky k detailu produktu na e-shope. i new
P62, P63 Prenos youtube videa zo súvisiaceho odkazu v POHODE do záložky k detailu produktu na e-shope. i new
P66, P67 Aktuálna skladová dostupnosť tovaru do potvrdenia objednávky i new
P68 Aktualizácia názvu a popisov pre jazykovú verziu (Multi-shop) i new
P29 Nahradenie defaultných vlastností produktu na iné vlastné i
P69 Možnosť skrývať nákupný košík skladovým kartám (produktom) na E-shope, ktoré nie sú na sklade. i new
P26 Aktualizovať štat. MJ z MJ2
P27 Aktualizovať štat. MJ z MJ3
P16 Neaktualizovať zaradenie do kategórie
P17 Nepridávať produkty bez kategórie
P19 Rezervované množstvo sa odpočítava
P25, P26, P28 Možnosť objednať produkt v E-shope v násobkoch množstva podľa MJ2 v POHODE
P43 Aktualizácia PLU (alternatívny jednoznačný údaj pre synchronizáciu)
P22, P23 Možnosť zobrazenia individuálnej dodacej doby produktu v E-shope
OBR1 Definovanie max. šírky malého obrázka na E-shope
OBR2 Definovanie max. výšky malého obrázka na E-shope
OBR3 Definovanie max. šírky veľkého obrázka na E-shope
OBR4 Definovanie max. výšky veľkého obrázka na E-shope
OBR6 Možnosť odstraňovať diakritiku z názvov obrázkov
OBR7 Jednorázová aktualizácia veľkosti obrázkov na E-shope
P44 Aktualizácia EAN (alternatívny jednoznačný údaj pre synchronizáciu)
P47 Voliteľné parametre do rozširujúcich vlastností o produkte v obchode
P46, P48 Definovanie poradia produktov v kategórií cez volitelný parameter v POHODE
P45 Nerátať zľavu (v doplnkoch objednávky) v nákupnom procese z akciových produktov. new
Skladová zásoba
P21 Prenos skladovej zásoby i video
P21 Zobrazovanie dostupnosti skladu na E-shope (na sklade/na objednávku) i video
P20 Objednávkou sa objednané množstvo odpočíta zo skladu i video
Z5 Sčítavať zásobu z viacerých skladov i video
CU01 Nastavenie zobrazenia skladovej zásoby (textom, intervalom, množstvom...)
CU02 Zobrazenie stavu zásob na viacerých skladoch cez doplnkové údaje o produkte.
Prenos Objednávok
PH01 Objednávky i video
O8 Možnosť definovať si vlastný prefix číslovania objednávok z E-shopu i video
A2 Prenos objednávky a údajov o zákazníkovi do POHODY i video
P20 Objednávkou sa objednané množstvo odpočíta zo skladu i video
DE01 Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do záložky Poznámka i video
O15 Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do textu objednávky i video
FU01 Možnosť naviazať formy úhrady E-shopu na formy úhrady v POHODE i
FU02 Možnosť naviazať dopravu z E-shopu na dopravcov v POHODE i new video
O20 Možnosť naviazať prijatú objednávku na stredisko v POHODE i new
S1, S2, S3, S4 Editácia objednávky v POHODE a jej aktualizácia v nákupnom centre E-shopu i video
O12 Možnosť naviazať platobné brány v E-shope na formy úhrady v POHODE i
O22 Prenos odberného miesta pri doprave z e-shopu do POHODY i new
O27, O28, S8, S15 Prenos príznaku o zaplatenej objednávke cez platobnú bránu i new
O16 Možnosť prenášať Zákaznikove označenie objednávky (pole Doklad v Pohode)
O11 Možnosť definovať si predvolený sklad (pomocou ID)
O13 Založenie neexistujúcej skladovej karty pred importom objednávky
O10 Možnosť definovať si predvolený sklad (pomocou názvu)
O18, S5 Možnosť prijímať a vybavovať objednávky v inej mene (napr. CZK) i
O4 Objednávkou sa môže objednané množstvo rezervovať pre zákazníka
O17 Prenos autorizačného čísla Trustpay do volitelného parametra v POHODE
O17 TrustPay autorizacne cislo dat do vol. Parametra
O19 Vkladať pôvodnú cenu a dopočítavať precentuálnu zľavu
O14 Aktualizovať skladovú kartu
Stavy objednávky
S1 Odosielanie stavu objednávky z POHODY zákazníkovi emailom (Vybavená) i video
S1 Posielanie informácie o storne objednávky z Pohody zákazníkovi emailom i video
S6, S7 Možnosť definovať vlastné stavy objednávky v Pohode i new
Internetové parametre
I8 Aktualizácia starej ceny cez internetový parameter. i video
I9 Zadávanie starej ceny v internetovom parametry bez DPH i video
I1, I3, P8 Internetové parametre - definnovanie ďalších vlastností produktu v E-shope i video
I2 Aktualizujú sa aj staré parametre i video
I5 Názov parametra sa prenáša z popisu parametra i video
I4 Zmazávajú sa parametre ktoré nie sú v POHODE i video
I7 Možnosť ťahať cenu pre E-shop z internetového parametra i video
I1, I3, P8 Filtrovanie produktov v E-shope cez internetové parametre typu zoznam i video
Agenda cenové akcie
CU05 Agenda cenové akcie v POHODE a jej prenos do e-shopu i new video
CU05-B2B Agenda cenové akcie v POHODE a jej prenos do e-shopu pre B2B i new
Variantné riešenie E-shopu
Z1, P18 Variantné riešenie E-shopu (cez tzv. Materskú kartu) i video
Z2 Aktualizovať poradie variantov podľa množstva (podľa ceny) i video
Z4 Zrátať zásobu variantov do produktu i video
Faktúry
FA01 Prenos vydaných faktúr i
FA02 Možnosť zobraziť odkaz na stiahnutie faktúry v PDF i
FA03 Zasielanie PDF faktúr na email new
B2B model (Veľkoobchod)
A1 Adresár zákazníkov - B2B model (Veľkoobchod) i video
A2 Prenos dodacej adresy (príp. viac dodacích adries) i
A3 Posielanie emailu s prístupom B2B zákazníka i video
A18 Vlastný text emailu pri posielaní prístupu pre B2B i
A6, A7 Prenos informácií o zákazníkovi potrebných pre vytvorenie konta na eshope i video
A21 Definovanie klúču cez adresár v POHODE, pre rozosielanie prístupu do E-shopu i
A20 Zaradenie zákazníka do skupiny B2B v POHODE - registrácia B2B konta cez E-shop i video
A12, A14 Definovanie skupiny B2B zákazníkov v E-shope pre rozposielanie newsletterov i
A11 Definovanie predajných cien z POHODY pre B2B zákazníka i video
A16 Definovanie individuálnych cien pre B2B zákazníka i video
A16, P24 Definovanie cenových skupín pre B2B zákazníka i video
A17, O19 Scenár: Objednávku za B2B zákazníka môže robiť obchodník cez e-shop. i new video
A26 Povolenie nákupu bez DPH | EU Selling without VAT i
A23 Viac B2B prístupov do e-shopu pre jednu firmu prostredníctvom agendy kontakty. i new
A19, O7 Možnosť prenášať všetkých zákazníkov (nielen B2B) i
A13 Skupiny podľa formy úhrady
Uživateľské zoznamy
U1 Aktualizovať uživateľské zoznamy i new
U2 Načítavať hodnoty voliteľných parametrov z uživ. Zoznamov (pri type zoznam) new
Custom funkcie na synchronizáciu v smere z e-shopu do Pohody
G3 Možnosti nastavenia v smere E-shopu do POHODY
G8 Možnosť nadefinovať si sklad do ktorého sa ma skladová karta preniesť
G2 Založiť skladovú kartu v POHODE z E-shopu (ak neexistuje)
G1 Založiť skladovú kartu v POHODE z E-shopu (ak neexistuje) NEVARIANTNÚ
G6 Založenie skladovej karty z E-shopu do POHODY
G4 Prenáša sa do POHODY - Obrázok, fotogaléria
G7 Prenášanie cien bez DPH
G5 Aktualizácia kategórie produktu z E-shopu do POHODY *
G6 Internetové parametre (len z hodnotou typu text a číslo)
G9 Vytvorenú kartu automaticky zaradiť do cenovej skupiny
G10 Generovanie už existujúcich kariet s možnosťou voľby dní
G11 Zaúčtovanie výnosy

Nextshop - funkcie internetového obchodu

Start Start plus Custom
Grafické riešenie e-shopu
GP-01 Implementácia do ponuknutej existujúcej šablóny s možnosťou prispôsobenia farebnosti podla loga
GP-01K Jednoduché úpravy existujúcej šablóny
GP-02 Implementácia do ponuknutej existujúcej šablóny s prispôsobením šablóny na mieru
GP-03 Grafický návh a jeho implementácia na mieru z existujúcej šablóny iného CUSTOM projektu
GP-04 Originálny grafický návrh a jeho implementácia do e-shopu
GP-05 Implementácia dodaného grafického návrhu e-shopu z PSD alebo HTML formátu
Redakčný systém
1-1N Vytváranie ľubovoľného množstva podstránok i
1-2N Textový editor - vkladanie text, obrázky, flash, odkazy, súbory na stiahnutie, video z youtube i
1-5N Dotazník i
1-3N Textový editor - zaheslovaný obsah, obrázky, odkazy, súbory na stiahnutie i
1-4N Fotogaléria i
1A-5N Ankety i
1-6N Články i
1-8N Diskusia k článkom i
Katalóg produktov
2-1N Vytváranie neobmedzeného množstva kategórii i
2-2N Vytváranie neobmedzeného množstva produktov i
2-6N Zoradenie poradia produktov podľa názvu alebo ceny, prepínač ceny s DPH, bez DPH i
2-7N Drag 'n Drop zmena poradia produktov a kategórií i
2-3N Priradenie produktov do viacerých kategórií i
2-9N Textový editor nad a pod kategóriou produktov i
2-5N Hromadné naplnenie produktov pomocou csv, xml i
Navigácia
3-1N Vyhľadávač i
3-2N Našepkávač + oprava preklepov vo vyhľadávaní produktov v eshope - nastavenie v admine i
3-5N Cenový teplomer i
3-3N Navigácia podľa kategórií i
3-4N Názvy kategórií s obrázkovými ikonami i
3-6N Filter pre zobrazenie produktov podľa parametrov produktu i
E-shop objednávanie
4-1N 4 kroky nákupného procesu i
4-2N Nákupný proces v zmysle zákona 102/2014 i
4-3N Vlastné texty a názvy tlačidiel v nákupnom procese i
4-5N Informačné okno po vložení tovaru do košíka i
4-6N Nákup s registráciou aj bez registrácie i
4-7N Pri registrácií návštevníka automaticky odoslaný potvrdzujúci mail i
4-8N Nákupné centrum zákazníka (vlastné údaje, objednávky) i
4-9N Viacero dodacích adries (uložených v nákupnom centre) i
4-10N Automatické zaslanie hesla mailom po vyžiadaní (zabudnuté heslo) i
4-11N Doplnky objednávky - Administrácia dopravy a špedície (poštovné, osobný odber, dobierka) i
4-12N Previazané spôsoby platby s dopravou i
4-13N Správa zákazníkov i
4-15N Automatický mail zákazníkovi pri zmene stavu objednávky (vybavená, stornovaná) i
4-16N Vlastný HTML text poslaný pri zmene stavu objednávky i
4-18N Triedenie zákazníkov B2B - rôzne cenové skupiny (vzorce) / Cenove hladiny i
4-19N Možnosť pridať prílohu k obj. zákazníkom (v 2. kroku nakupovania pre celú objednávku) i
4-20N Dokumenty možnosť vkladania konkrétnej skupine, zákazníkovi do nákupného centra i
Detail produktu
5-1N Foto produktu, názov,obj čislo, krátky popis, cena, nákupný košík i
5-2N Zvýraznenie produktov - A,N,V i
5-3N Posledné zobrazené produkty i
5-4N Fotogaléria produktu i
5-7N Skladové množstvá i
5-5N Pridávanie príloh k produktu i
5-13N Súvisiace produkty i
5-14N Alternatívny tovar - príslušenstvo i
5-15N Textový editor nad a pod detailom produktu i
5-11N Varianty produktu i
5-6N Automatický prepočet ceny produktu na mernú jednotku i
5-9N Rozšírené vlastnosti produktu - (potrebné aj pre filtráciu produktov v zozname produktov) i
5-10N YouTube (multimédia) vkladanie videa do detailu produktu z youTube i
5-16N Zvýraznenie produktov – najpredávanejšie i
5-17N Strážny pes i
5-18N Porovnanie produktov i
5-19N Vodoznak v obrázkoch i
5-20N Darčeky k produktom pri nákupe určitého množstva i new
Platobné systémy
6-1N Trust Pay i
6-2N Besteron
13-1N Card Pay
13-2N Tatra Pay
13-3N ČSOB tlačítko
13-4N Pay Muzo Sberbank
13-5N Pay Muzo ČSOB
13-6N Pay Pal
13-7N Sporopay
Splátkové systémy
7-1N Cetelem i
7-2N Quatro i
7-3N Home Credit i
Marketing
9-1N Technická podpora SAEC certifikácie i
9-2N Optimalizácia pre prehliadače - IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox, Chrome, Opera, Safari i
9-3N SEO - optimalizácia pre vyhľadávače - nástroje pre optimalizáciu v administrácií i
9-4N SEO friendly URL i
9-5N Vlastný text H1 rôzny od názvu kategórie i
9-7N Mapa stránky i
9-8N Drobčeková navigácia i
9-9N Štandardná stránka 404 i
9-11N Napojenie na sociálne siete – tlačidlo Share i
9-12N Zakázanie indexácie kategórie/produktu pre robotov (noindex,nofollow) i
9-13N Jednoduché štatistiky objednávok a obratu i
9-14N Sociálne siete - možnosť vložiť widget i
9-15N Databáza zaregistrovaných firiem a klientov, zákazníci i
9-16N Export e-mailových adries zákazníkov so súhlasom pre zasielanie info mailov i
9-27N Google Analytics - zákl. nastavenie + elektornický obchod i
9-21N Banerové pozície na všetkých podstránkach i
9-22N Newsletter - rozposielanie registrovaným zákazníkom so súhlasom odoberania i
9H-17N Export pre porovnávače cien Heureka i
9N-17N Export pre porovnávače cien najnakup i
9P-17N Export pre porovnávače cien pricemania i
9-18N Selektívne hodnotenie objednávok pre porovnávače cien: heureka, najnakup, pricemania i
9-20N Vyskakovacie POP-UP okno - baner i
9-23N Kupóny i
9-25N Upselling – motivácia k nákupu i
9-19N Zaradenie zákazníkov do vytvorenej skupiny podľa zakúpeného produktu i
9-24N Bodový systém i
9-26N Nákupné zoznamy + wishlist i
Na dokúpenie pre všetky verzie špeciálne moduly a ich nastavenia
11-8N Vernostná zľava pre registrovaných zákazníkov i
11-9N Overenie Sphere card karty pre získanie zľavy z nákupu i
11-10N Povolenie nákupu bez DPH i
11-1N Blokovanie určitej časti obsahu pre neprihlasených užívateľov alebo zákazníkov i
11-2N Zakázanie kopírovania obsahu pomocou ctrl/c alebo pravým tlačítkom myši i
11-3N Ikona záložky e-shopu na ploche mobilného zariadenia i
11-4N Grafika stránky 404 na mieru i
11-5N Export pre porovnávač heureka.cz i
11-6N Rezervácia produktov i
11-7N Vlastné označenie objednávky - zákazník si určí svoje číslo obj. v nákupnom procese– B2B i